Kurs dla klas w pierwszym roku nauki dla przedmiotu:
Projektowanie i administrowanie bazami danych.