Kurs dla klasy 1P Projektowanie i Administrowanie Bazami Danych