Kurs dla klas w pierwszym roku nauki dla przedmiotu:
Projektowanie i administrowanie bazami danych.

Administrowanie Bazami Danych dla klas od 1 do 3

Kurs dla klasy przygotowującej się do egzaminu zawodowego z zakresu Administrowania Bazami Danych