SYMULACJE I MATERIAŁY POMOCNICZE DO ICH REALIZACJI

W module przewidziano wspomaganie działalności firmy poprzez zastosowanie programów ekonomicznych. Znajdziesz tutaj opisy symulacji oraz materiały koniecznie i niezbędne do ich wykonania (np przykłady wypełnionych dokumentów do zaksięgowania)

W założeniach projektu jesteś pracownikiem firmy i będziesz pracować w symulowanych jednostkach organizacyjnych firmy: 

  • dziale kadr, 
  • dziale marketingu i promocji,
  • dziale zbytu i zaopatrzenia, 
  • dziale księgowości,
  • dziale kontroli jakości 
  • i na stanowisku zarządu sekretariatu

W każdym z tych działów spędzisz jeden dzień pracy, a symulacje zawarte w tej części pomogą ci łatwiej wykonywać zadania pracownika.